• Aeraator

AERATSIOONISEADMED REOVEE PUHASTISSE

Bioreaktor Celpox on uut tüüpi seade aktiivmudasegu õhustamiseks reoveepuhastites. Tänu suurele energiatihedusele ja intensiivsele segunemisele reaktsioonitorus on hapnikusiirdejõudlus väga suur ning aktiivmudaorganismide orgaanilise aine omastamine kiire. Tõhus hapnikusiire bioreaktoris saavutatakse suhteliselt väikese energiakuluga


Saada päring


︿