Masinaehitus ja seadmete koostamine

MASINAEHITUS JA SEADMETE KOOSTAMINE

Masinaks nimetatakse mehhanismi või mehhanismide kooslust, mis on ette nähtud inimese füüsilise või vaimse töö kergendamiseks ja töö tõhususe tõstmiseks. Tänapäeva masinad kujutavad endast mehhatroonikasüsteeme, kus mehaanilised, elektroonilised ja infotehnoloogilised allsüsteemid tagavad tervikliku tööprotsessi.

Masinate liigid

Masinad jagunevad töö-, jõu-, kontroll- ja juhtimismasinateks.

 • Töömasinad on masinad, mis muudavad detailide või materjalide kuju mõõtmeid ja omadusi või siis teisaldavad mitmesuguseid laste. Jagunevad tehnoloogiliste masinateks ja transpordimasinateks.
 • Jõumasinad muundavad üht liiki energiat teist liiki energiaks ning käivitavad töömasinaid.
 • Kontroll- ja juhtimismasinaid kasutatakse tootmise automatiseerimiseks ning kiiresti kulgevate ja pidevalt kontrollitavate tootmisprotsesside juhtimiseks.

Masinate koostisosadeks on mehhanismid, mis muudavad üht liiki liikumist teiseks. Mehhanism – kehade (lülide) tehissüsteem, mis muundab ühe või mitme keha (vedava lüli) etteantud liikumise süsteemi teiste kehade (veetavate lülide) soovitavaks liikumiseks. Iga mehhanism või seadis koosneb detailidest, mis on ühendatud koostuseks.(2)

Seadmete koosamisel arvestatakse istude, tolerantside ja mõõtmestamiste põhimõtetega. Pärast detailide koostamist kontrollitakse koostude mõõdud joonistel olevate mõõtudega. Mõõtmine on mõõdetava suuruse, näiteks pikkuse või nurga, võrdlemine mõõduks võetud suurusega, kusjuures mõõtetulemus avaldatakse arvuna koos kasutatud mõõtühiku näitamisega.

Samuti tuleb detailidest koostatud kooste kontrollida, reguleerida ja testida liikumisi.

Masinad koosnevad üldjuhul järgnevatest masinaelementidest

 • Korpus, raam
 • Ülekanded
 • Amortisaatorid, summutid
 • Sidurid
 • Kett-, rihm-, hammasülekanded
 • Keermesülekanded
 • Tiguülekanded
 • Hammasülekanded
 • Reduktorid
 • Hõõrdülekanded
 • Laagrid (liuge- ja veerelaagrid)
 • Tihendid
 • Teljed ja võllid
 • Määrimisseadmed
 • Liited (poltliited, liimliited, jooteliited, pressliited, keevisliited, keermesliited, liistliited, hammasliited, tihvtliited, profiilliited)
 • Vedrud
 • Klaasid
 • Mootorid (jõuülekanded)
 • Elektrikomponendid, kaablid

Soovid toodet, teenust või otsid kindlat tootmispartnerit?

︿