Keevitus

KEEVITUS

PARITEH OÜ kasutab kvaliteetseid Fronius TPS poolautomaatseid keevitusseadmeid. Fronius inverterkeevitusseadmed on piiramatult kohandatav individuaalsetele vajadustele ja mille omadusi on võimalik uuendada ning kaasajastada ja mis samas on intelligentne ja väljapaistvate kommunikatsioonivõimetega. See teeb TPSi’st kergemalt kasutatava, multifunktsionaalse seadme ning tagab talle peaegu piiramatu sooritusvõime.

Fronius inverterkeevitusseade
Pariteh OÜ pakub järgnevaid keevitustehnoloogiaid

1. Poolautomaatne (või "MIG-MAG") gaaskeevitus neutraalse gaasi või mitteneutraalse gaasiseguga (argoon, süsinikdioksiid ja vesinik)

Lehtmaterjali saab MIG-MAG keevitusprotsessiga keevitada väga suures paksusvahemikus. Minimaalseks loetakse umbes 0,6 mm paksust terast ja ülrmist piiri praktiliselt e ole. Selline suur materjalide paksusevahemik on võimalik keevitusparameetrite ja keevituskaare laiaulatusliku reguleerimisvõimaluse tõttu

Keevitusprotsessi iseloomustab kõrge tootlikkus ja hea kvaliteet kuna puuduvad elektroodi vahetamisest tingitud katkestused ja keevitamisel ei teki räbu. Puuduvad räbustist tingitud defektid, võimalus keevitada kõigis ruumiasendeis. Õmblusmetalli vesinikusisaldus on väiksem kui näiteks elektroodkeevitusel ning seega on väiksem külmpragude tekkimise oht.

MIG/MAG keevitusel on järgnevad eelised:

  • Lihtne ja suurem tootlikkus
  • Võimalus keevitada erineva paksusega metalli
  • Saab seadistada keevitama alumiiniumi ja roostevaba terast.

2. TIG keevitus
TIG keevitamisel hoiab keevitaja põletit käes ja teise käega lisab kaarleeki lisamaterjali, liikudes ühtlaselt kas paremalt vasakule või vasakult paremale. Esmalt tekitatakse põhimaterjalil keevisvann ja seejärel sulatatakse sinna lisamaterjali ning tekitatakse õmblus (vt TIG-keevitusprotsessi videosalvestust). Hoolikalt tuleb jälgida, et lisamaterjal ja põhimaterjal ei satuks kontakti sulamatu elektroodiga.

TIG keevituse eelised:

  • Võimaldab teha väga puhtaid keevisõmbluseid, mis ei vaja järellihvmist.
  • Võimalus keevitada alumiiniumi

TIG keevitus

3. Kaarkeevitus
Kaarkeevitusel kasutame kas sulamatuid keevituselektroode (näiteks süsielektrood ja volframelektrood) või sulavaid keevituselektroode (näiteks metallelektroodid). Viimased valmistatakse traadist või lindist, mille keemiline koostis ja omadused on lähedased keevitatava metalli koostisele ja omadustele.

Kaarkeevituse eelised:

  • Pole vaja lisada kaitsegaasi.
  • Saab keevitada ka tuulistel oludes või näiteks välisel ehitusobjektil.

Kaarkeevitus

Soovid toodet, teenust või otsid kindlat tootmispartnerit?

︿