Metallkonstruktsioonide valmistamine

METALLKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE

Pariteh’i tootmine on sertifitseeritud ning vastab standarditele EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC 2 ja EVS-EN ISO 3834-3.

Ehituslike konstruktsioonide valik:
  • Postid
  • Keevisprofiilid
  • Katusefermid ja sõrestikud
  • Telfritalad ja kraanateed
  • Platvormid tööstusele, redelid ja inimeste kõnniplatvormid
  • Rõdud
  • Varikatused
Nõuded

Ehituslike teraskonstruktsioonide tootmine peab vastama EN 1090 standardile “Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine” Standard kirjeldab tehnilisi lahendusi ehitustoodete määruses nr 305/2011 [1] toodud oluliste nõuete täitmiseks ning määratleb ehitustoodetena kasutatavate terasest ja alumiiniumist kandeelementide ja montaažikomplektide vastavustõendamise, toote enda ja tema valmistamise tehnilised nõuded. Alates 1. juulist 2014 kõik Euroopa Liidu ühisturule valmistatud ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustooted olema varustatud tooja poolt koostatud toimivusdeklaratsiooniga (DoP ehk declaration of performance) ning tähistatud CE-märgisega.

CE märk

CE märk

CE-märgis tuleks kinnitada kõikidele metallkonstruktsioonidele, mille kohta tootja on koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt määrusele nr 305/2011. CE-märgist ei tohiks kinnitada, kui toimivusdeklaratsiooni ei ole koostatud. Metallkonstruktsioone, millel CE-märgist ei ole, ei tohi Euroopa Liidu riikide turgudel turustada.

Ehitamisklass

Metallkonstruktsioonidel on erinev ehitamisklass. Ehitamisklass on ehitustöödele esitatavate nõuete kogum, mis võib hõlmata kogu ehitustööd, üksikut konstruktsioonielementi või selle üksikasju. Pariteh OÜ omab konstruktsioonide valmistamisel ehitusklassi EXC2.

EXC1 – nt. põllumajanduse ehitised
EXC2 – nt. elamu- ja kommertsstruktuurid
EXC3 – nt. sillad
EXC4– e.g. spetsiaalsed struktuurid (maanteesillad)

Keevituskoordinaator

Kui teras- või alumiiniumkonstruktsioone keevitatakse, peab ettevõttel olema dokumenteeritud keevitusettevõtte kvaliteedisüsteem (EN ISO 3834) ja määratud sõltuvalt ehitamisklassist (EXC1…EXC4) vastava pädevusega keevituskoordinaator. Pariteh OÜ kasutab koostööpartnerina Seltec OÜ keevituskoordinaatori

Tehase tootmisohje (FPC – factory production control)

EN 1090-1 standardi järgi peab tootja välja töötama ja dokumenteerima ning säilitama tehasesisese tootmisohjesüsteemi, eesmärgiga tagada, et turustatav metallkonstruktsioon vastaks toimivusdeklaratsioonis deklareeritud toimivuskarakteristikutele. Pariteh OÜ tootmisprotseduurid vastavad kehtestatud nõuetele: kirjalikud protseduurid, juhendid, protokollid teostatud protseduuridele. Samuti peavad ettevõttel olema protseduurid allhankijate ja tarnijate hindamiseks. Peab olema tagatud materjalide jälgitavus. Tootmisseadmed peavad olema identifitseeritud, regulaarselt hooldatud ning hooldus peab olema nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Keevitusprotseduurid ehk WPS-id ja heakskiidu protokollid WPQR-id

Metallkonstruktsiooni valmistajal peavad olema keevitusprotseduuride heakskiidu protokollid ehk nn WPQR-id (Welding Procedure Qualifiatin Records), mis on vormistatud keevitusprotseduure sertifitseerivate asutuste poolt. Pariteh OÜ omab teostatavate keevitustööde jaoks keevitusprotseduure ning vajadusel täiendame protseduuride hulka. Heakskiidu protokolli alusel koostame keevitaja tööjuhendeid ehk WPS-d.

Soovid toodet, teenust või otsid kindlat tootmispartnerit?

︿